De Roze Ridder

De Roze Ridder - Bart Spaey

De Roze Ridder, Bart Spaey, Joris Baetens

De kogel is door de kerk ! Dit jaar is ons oog gevallen op het stuk De Roze Ridder van auteur Bart Spaey. Een stuk dat al een tijdje op onze lijst stond maar dit jaar komt het er eindelijk van. En stuk over een theatergezelschap door ons eigen theatergezelschap ... hmmm !


François, de goedmoedige voorzitter de plaatselijke toneelvereniging, ziet vandaag zijn droom in vervulling gaan. Na vermoedelijk vele jaren ploeteren en wroeten om zijn toneelvereniging "boven water" te houden, is hij erin geslaagd zijn wil door te drukken en zijn zelfgeschreven middeleeuws drama - waar waarschijnlijk veel voorbereiding en opzoekingswerk aan vooraf is gegaan - te laten opvoeren.

Een bont allegaartje wil starten met de opvoering van het stuk.

Waarover gaat dit dan?

Over een ridder en een koning, een heer en een rabauw, een koningin en een jonkvrouw, een (bijna) ontvoerde naïeve dochter, bekommerde ouders, hoeden, zwaarden en andere steekwapens, een voorbestemd huwelijk, een TV-programma dat men voor geen geld ter wereld wil missen, appelen en peren, electriciteit, Sabam, een klanktechnicus, een belichtingsverantwoordelijke, onachtzame figuranten, een bemoeizieke souffleuse, een tang van een vrouw, de clown van de familie, echte en valse paarden, ongewassen kledij, verkiezingen, V.I.P.-arrangementen, kroezen, de massa, een ongeorganiseerd zaalcomité, zelfmoord, kuisheidsgordels, concertweiden, langspeelplaten, oorkonden,... Kortom, een rijke cocktail van ingrediënten om satirische kolder ten tonele te brengen.

En de "Roze Ridder"...?

Is hij een deelnemer aan de roze balletten? Of is hij echt "roze"?

Niks daarvan!

De man in kwestie is waarschijnlijk geboren met een frappante genetische afwijking... of is hij misschien het slachtoffer geworden van vergaande genetische manipulatie..., vandaar zijn naam...!

Wordt hij de held van deze historie? Of mondt alles uit... in een tragedie???

Heb je zin om zelf eens op de planken te staan of eerder om mee te helpen achter de schermen. Contacteer gerust onze voorzitter Wim Baeyens op 0477/60 97 98. We vinden zeker een plaatsje voor jou dit jaar !

Wil je graag onze werking sponsoren en zo de culturele scene van Serskamp mee vorm geven ? Dat kan uiteraard, contacteer één van onze bestuursleden en zij zullen je graag uitleggen hoe en waarom onze huidige sponsors dat al hebben gedaan !